نویسنده = ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خصوصیات هسته های تغییر شکل یافته سنگین با استفاده از مدل توماس فرمی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 12-17

محمد رضا پهلوانی؛ حامد بابازاده


2. آهنگ واپاشی بتا در 12Be

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 23-28

سید مهدی میرفتحی؛ محمد رضا پهلوانی