نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی آشکارساز اتاقک یونش پرتابل برای اندازه‌گیری شدت انرژی ناشی از پرتوهای یونیزان کم انرژی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-38

حسین دولت آبادی؛ محمد افشار؛ سید محمد هاشمی نژاد اشرفی؛ میثم مژدی؛ مهدی نصری