نویسنده = جمشید خورسندی
اندازه‌گیری شدت چشمه‌ی نوترون آمرسیوم- بریلیوم (241Am-Be)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 30-42

اکبر عبدی سرای؛ محمد حسین استکی؛ جمشید خورسندی


بررسی و تصحیح اثرات تغییرات توان در راکتور صفر قدرت آب سنگین(HWZPR) بر روی اکتیویته نمونه های پرتودهی شده

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 9-16

زهرا نصرآزادانی؛ جمشید خورسندی؛ رعنا سلیمی؛ منوچهر بهفرنیا