نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. اندازه‌گیری شدت چشمه‌ی نوترون آمرسیوم- بریلیوم (241Am-Be)

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 30-42

اکبر عبدی سرای؛ محمد حسین استکی؛ جمشید خورسندی


2. بررسی و تصحیح اثرات تغییرات توان در راکتور صفر قدرت آب سنگین(HWZPR) بر روی اکتیویته نمونه های پرتودهی شده

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 9-16

زهرا نصرآزادانی؛ جمشید خورسندی؛ رعنا سلیمی؛ منوچهر بهفرنیا