کلیدواژه‌ها = کد MCNPX
بازیابی طیف نوترون با استفاده از کد MCNPX و الگوریتم تکرار کد SAND-II

دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-9

یاسر کاسه ساز؛ ابوالفضل حیدر زاده؛ سعید محمدی


محاسبه تغییرات دما، آکتینیدها و محصولات شکافت به روش مونت کارلو در راستای شعاعی قرص سوخت VVER-1000

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 28-38

مهدی امیری؛ محمد حسین شریفیان دوایی؛ علی ضاحیان


بررسی مواد افزودنی به بتن جهت بهبود نقش حفاظتی آن در برابر تابش نوترونی با استفاده از کد MCNPX

دوره 1، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 1-7

قربان اشکور خدابخشی؛ داریوش رضایی اوچبلاغ؛ نعمت الله بخشی