دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-49 
شبیه سازی حالت پایای راکتور بوشهر با استفاده از کد PARCS و کتابخانه PMAXS

صفحه 9-15

محمد هادی پرهمت؛ کمال حداد؛ فرشاد فقیهی؛ هدا صادقپور؛ خلیل حسینی پور


محاسبه و ساخت کندکننده چند منظوره با چشمه نوترونی Am- Be

صفحه 25-34

رضا پور ایمانی؛ سعید حمیدی؛ خاتون عباس نژاد


بهینه سازی سنتز رادیوداروی ید-131 محبوس در نانو ذرات مغناطیسی سیلیکا

صفحه 47-53

پرویز اشتری؛ فاطمه کشاورزی؛ بهروز علیرضاپور؛ مجید رادپور؛ محمد حسنوند؛ محمد رحیمی