تعداد مقالات: 73
27. اندازه‌گیری پس‌پراکندگی گامای MeV 662/0 از ضخامت‌های مختلف حفاظ‌های سربی، آلومینیومی و آهنی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 15-22

فرهاد ذوالفقارپور؛ پریسا تقی پور نیار؛ سارا عظیم خانی؛ محمد نیکوصفت


30. مدل ابرشاره تعمیم یافته در محاسبه پارامتر چگالی ترازهای هسته ای

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 17-23

مهدی سلطانی؛ سکینه جعفری


31. نسل جدید شتابدهنده های پزشکی مورد استفاده در هادرون درمانی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 18-27

عبدالکاظم انصاری نژاد؛ سید محمد امین حسینی؛ سیدبیژن جیا؛ مهدی ابراهیمی لوشاب؛ سید ربیع مهدوی؛ سیدمحمد جواد مرتضوی


32. طراحی، ساخت و بررسی عملکرد دو نوع شمارنده تناسبی گاز جاری و گاز محبوس

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 19-26

جمشید سلطانی نبی پور؛ فریده صادقی


34. استفاده از روش نوترون رادیوگرافی برای تشخیص نقوش و آسیب‌های کوزة باستانی سمیران در راکتور تحقیقاتی تهران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 22-30

امیر موافقی؛ محمدحسین چوپان دستجردی؛ بهروز رکرک؛ عفت یاحقی؛ عیسی نگهدارزاده؛ ابوالفضل کشاورز خانی؛ آرش ضیا آبادی


35. بررسی شیب های دمایی بر تابع پاسخ آشکارسازهای سوسوزن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 25-30

مرتضی مقدری امیری؛ امید ناصر قدسی


36. بررسی افزایش مقدار T2O در فرایند غنی سازی D2O

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-33

رضا پورایمانی؛ مهرداد اقا محمدی


37. مدل‌سازی عددی کانال‌های خنک‌کننده راکتور VVER1000 در حالت گذرای دبی ورودی به قلب

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 27-37

غنچه باغبان؛ محسن شایسته؛ مجید باهنر


38. بررسی امکان استفاده از لجن فاضلاب پرتوتابی شده با گاما در تولید گیاهان مختلف

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 27-37

حمایت عسگری لجایر؛ نصرت‌اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه


39. آهنگ واپاشی بتا در 12Be

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 23-28

سید مهدی میرفتحی؛ محمد رضا پهلوانی


40. محاسبه و ساخت کندکننده چند منظوره با چشمه نوترونی Am- Be

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 25-34

رضا پور ایمانی؛ سعید حمیدی؛ خاتون عباس نژاد


41. بررسی رفتار باریکه الکترونی در خطوط BDS شتابدهنده ILC توسط کد BDSIM_Geant4

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-32

سجاد منیری؛ پیوند طاهرپرور


42. طراحی حفاظ تیوب اشعة ایکس بر اساس جریان و ولتاژ کاری تیوب اشعة ‌ایکس

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-33

سید مرتضی اسمعیلی؛ روح الله قادری


43. استفاده از کد مونت‌کارلوی فلوکا برای شبیه‌سازی توزیع دز پروتون‌ برای فانتوم‌های آب و مغز

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 28-35

حامد میرزایی؛ امیر موافقی؛ علیرضا کمالی اصل


44. محاسبه تغییرات دما، آکتینیدها و محصولات شکافت به روش مونت کارلو در راستای شعاعی قرص سوخت VVER-1000

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 28-38

مهدی امیری؛ محمد حسین شریفیان دوایی؛ علی ضاحیان


45. اندازه‌گیری شدت چشمه‌ی نوترون آمرسیوم- بریلیوم (241Am-Be)

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 30-42

اکبر عبدی سرای؛ محمد حسین استکی؛ جمشید خورسندی


46. توزیع عمقی سزیوم-137 چرنوبیل در خاک: از پایش تا مدل سازی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-46

پوریا ناصری؛ سهیل خوشبین فر


47. شبیه سازی آشکارساز اتاقک یونش پرتابل برای اندازه‌گیری شدت انرژی ناشی از پرتوهای یونیزان کم انرژی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-38

حسین دولت آبادی؛ محمد افشار؛ سید محمد هاشمی نژاد اشرفی؛ میثم مژدی؛ مهدی نصری


50. طراحی اتاق درمان BNCT با استفاده از شتاب‌دهنده الکترون 20 MeV

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 39-52

معصومه سلیمانی‌نیا؛ فائزه رحمانی