تعداد مقالات: 73
1. بررسی مواد افزودنی به بتن جهت بهبود نقش حفاظتی آن در برابر تابش نوترونی با استفاده از کد MCNPX

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-7

قربان اشکور خدابخشی؛ داریوش رضایی اوچبلاغ؛ نعمت الله بخشی


2. استفاده از کد ترابرد نور PHOTRACK و کارت PTRAC کد MCNPX در شبیه‌سازی پاسخ آشکارساز سوسوزن یدورسدیم به چشمه تک‌انرژی گاما

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-11

حبیبه قهرمانلو؛ نیما قلعه؛ غلامرضا اطاعتی؛ مجتبی تاجیک


6. طراحی نوترونیک مجتمع جدید سوخت کنترلی ویژه تست سوخت میله‌ای با غنای 5-3% در راکتور تحقیقاتی تهران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-15

سمیه باقری؛ حسین خلفی؛ سید محمد میروکیلی


7. طراحی و شبیه سازی یک سیستم فرضی جهت کشف مواد منفجره بر مبنای تکنیک PGNAA

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-11

مهدی امیری؛ سجاد بیات؛ حمید شفایی دوک؛ سید محمد هاشمی نژاد


10. تعیین پارامتر‌های رادیولوژیکی سنگ‌های آذرین منطقه الوند همدان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-11

رضا پورایمانی؛ سید محسن مرتضوی شاهرودی؛ راحله قهری


11. بازیابی طیف نوترون با استفاده از کد MCNPX و الگوریتم تکرار کد SAND-II

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-9

یاسر کاسه ساز؛ ابوالفضل حیدر زاده؛ سعید محمدی


12. تعیین محدوده مجاز تغییرات توان نسبی بافرض حادثه انسداد در راکتور VVER-1000

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-15

رحمان قراری؛ نعیم الدین متاجی کجوری؛ امید صفرزاده


13. بررسی و تصحیح اثرات تغییرات توان در راکتور صفر قدرت آب سنگین(HWZPR) بر روی اکتیویته نمونه های پرتودهی شده

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 9-16

زهرا نصرآزادانی؛ جمشید خورسندی؛ رعنا سلیمی؛ منوچهر بهفرنیا


14. تغییرات میزان هورمون ملاتونین متعاقب دریافت ید رادیواکتیو و اشعه ایکس در موش صحرایی نر بالغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1398

فرشته دادفر


15. امکان سنجی تجربی و تئوری استفاده از اتاق درمان موجود در راکتور تحقیقاتی تهران در نوترون درمانی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 8-14

محدثه گلشنیان؛ علی اکبر رجبی؛ یاسر کاسه ساز


16. مطالعه دینامیک شکافت هسته های برانگیخته سنتز شده طی فرایند همجوشی 18O+192Os در چارچوب معادلات لانژوین

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 8-14

هادی اسلامی زاده؛ فروزان باقری رونیز سفلا؛ فاطمه عارف زاده


17. شبیه سازی حالت پایای راکتور بوشهر با استفاده از کد PARCS و کتابخانه PMAXS

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 9-15

محمد هادی پرهمت؛ کمال حداد؛ فرشاد فقیهی؛ هدا صادقپور؛ خلیل حسینی پور


18. تحلیلی بر سازوکار روش پرتوی گاما در تصفیه و گندزدایی لجن فاضلاب

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 9-23

حمایت عسگری لجایر؛ نصرت اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه


19. مطالعه میزان تاثیر تریتیوم در بهره سوخت غیر مدولار دوتریوم-تریتیوم در همجوشی افروزش شوکی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 9-14

بابک خان بابائی؛ بهناز کالجی؛ میثاق کسائیان


20. ارزیابی دوز سرنشین در بازرسی پرتو ایکس دو انرژی خودرو با استفاده از اندازه‌گیری تجربی در فانتوم معادل انسان راندو

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 10-18

سید محمد هاشمی نژاد؛ محمد مهدی مجرد کاهانی؛ حسین جعفری؛ حمید شفایی دوک؛ مرتضی آذربادگان؛ سمانه هاشمی


21. بررسی خصوصیات هسته های تغییر شکل یافته سنگین با استفاده از مدل توماس فرمی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 12-17

محمد رضا پهلوانی؛ حامد بابازاده


24. برازش طیف پرتوی گامای با قدرت تفکیک پایین (Low Resolution)توسط تابع تبدیل ویجت

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 16-21

آرام صالحی؛ ایرج جباری؛ سیدیحیی مرادی