تابش و فناوری هسته ای (JRNT) - مقالات آماده انتشار